Oferta

Zapoznaj się z naszą ofertą

Diagnoza i konsultacja

Diagnoza integracji sensorycznej

 • 180min 200zł
W czasie dwóch lub trzech spotkań terapeuty i dziecka wraz z rodzicem, diagnosta przeprowadza wywiad z rodzicem, obserwację swobodnej aktywności dziecka oraz próbuje przeprowadzić specjalistyczne testy. Następnie zaobserwowane wnioski zostają spisane i przedstawione rodzicowi na ostatnim podsumowującym spotkaniu.

Konsultacja / Domowa Konsultacja Integracji sensorycznej

 • 90min – 90zł
 • 120min – 120 zł
Spotkanie z terapeutom, który sprawdzi czy wątpliwości rodzica odnośnie podejrzeń o zaburzenia integracji sensorycznej są uzasadnione. Terapeuta przeprowadzi wywiad z rodzicami, obserwację swobodnej zabawy Dziecka oraz wybrane próby kliniczne. Na koniec spotkania terapeuta porozmawia z rodzicem o swojej ocenie dziecka pod kątem zaburzeń integracji sensorycznej oraz wskaże zalecenia dla dziecka.
  W przypadku małych dzieci zalecamy Domową konsultację !

Diagnoza/Konsultacja Dzieci z wybiórczością pokarmową w ujęciu sensoryczno-motorycznym

 • 120min – 140zł
Rodzice jeszcze przed spotkaniem otrzymują kwestionariusz do wypełnienia i odesłania do terapeuty. Terapeuta na wyznaczone spotkanie z Rodzicem i Dzieckiem przychodzi z zaleceniami dla Rodziny (zalecenia są wynikiem przestudiowania wysłanego kwestionariusza i filmu) oraz przeprowadza szczegółowy wywiad. Drugie spotkanie odbywa się po zastosowaniu się do zaleceń. W czasie drugiego spotkania terapeuta obserwuje swobodne zachowanie Dziecka oraz jeśli istnieje możliwość dokonuje obserwacji spożywania posiłku przez Dziecko.

Terapie

Terapia ręki

 • 50min 60zł
indywidualna terapia ukierunkowana na poprawę dysfunkcji pracy ręki, tak ważnej podczas pisania. W czasie terapii następuje poprawa umiejętności manipulacyjnych, percepcji czuciowej, koordynacji obustronnej kończyn górnych oraz kontroli posturalnej ciała. Praca nad wskazanymi obszarami jest fundamentem rozwoju umiejętności małej motoryki.

Terapia dzieci z wybiórczością pokarmową

 • 50min 60zł
indywidualna terapia mająca na celu zmniejszenie dyskomfortu podczas jedzenia spowodowanego przez zaburzenia sensoryczno – motoryczne. Celem terapii jest poprawa: relacji Dziecka z jedzeniem, przetwarzania sensorycznego, motoryki oralnej oraz wsparcie Rodziców.

Terapia integracji sensorycznej

 • 50min 60zł
indywidualna terapia skierowana na aktualne potrzeby układów sensorycznych danego Dziecka, tak aby poprawić Jego funkcjonowanie. W związku z tym terapia musi być różnicowana pod względem bodźców i ruchów. Podczas terapii używa się licznych sprzętów, urządzeń czy przedmiotów.

Zajęcia grupowe

Zmysłołyki – zajęcia grupowe

 • 60min różne opcje
Zmysłołyki – zajęcia grupowe oparte na certyfikowanym programie Smyko-multisensoryka® dopasowane wiekiem dziecka do grupy, dzięki którym:
Rodzice otrzymują informacje jak prosto stymulować rozwój swoich dzieci.
Relacje rodzic – dziecko zostają wzmocnione poprzez aktywnie i wspólnie spędzony czas.
Dziecko otrzymuje odpowiednią dawkę stymulacji wszystkich zmysłów.

Darmowe warsztaty

Warsztaty dla rodziców/nauczycieli BEZPŁATNE na temat INTEGRACJI SENSORYCZNEJ


  Czym jest Integracja Sensoryczna?
  Wprowadzenie do teorii Integracji Sensorycznej
  Typologia zaburzeń Integracji Sensorycznej
  Możliwe przyczyny zaburzeń Integracji Sensorycznej
  Diagnoza Integracji Sensorycznej
  Objawy zaburzeń Integracji Sensorycznej
  Terapia Integracji Sensorycznej

Przewiń do góry
Call Now Button