Oferta Terapie

Zapoznaj się z naszą ofertą

Diagnoza i konsultacja

Diagnoza integracji sensorycznej

 • 3 spotkania 300zł
W czasie dwóch spotkań terapeuty i dziecka wraz z rodzicem, diagnosta przeprowadza wywiad z rodzicem, obserwację swobodnej aktywności dziecka oraz próbuje przeprowadzić specjalistyczne testy. Następnie zaobserwowane wnioski zostają spisane i przedstawione rodzicowi na ostatnim podsumowującym spotkaniu.

Domowa Konsultacja Integracji sensorycznej

 • 120min – 150 zł
Spotkanie z terapeutom, który sprawdzi czy wątpliwości rodzica odnośnie podejrzeń o zaburzenia integracji sensorycznej są uzasadnione. Terapeuta przeprowadzi wywiad z rodzicami, obserwację swobodnej zabawy Dziecka oraz wybrane próby kliniczne. Na koniec spotkania terapeuta porozmawia z rodzicem o swojej ocenie dziecka pod kątem zaburzeń integracji sensorycznej oraz wskaże zalecenia dla dziecka.
  W przypadku małych dzieci zalecamy Domową konsultację !

Konsultacja Dzieci z wybiórczością pokarmową w ujęciu sensoryczno-motorycznym

 • 2 spotkania – 150+80zł
Rodzice jeszcze przed spotkaniem otrzymują kwestionariusz do wypełnienia i odesłania do terapeuty. Terapeuta na pierwszym spotkaniu z Rodzicem i Dzieckiem przeprowadza wywiad i obserwację swobodnej zabawy. Na drugie spotkanie przychodzi z zaleceniami dla Rodziny - zalecenia są wynikiem przestudiowania wszystkich dokumentów oraz spotkania z Dzieckiem.

Terapie

Terapia ręki

 • 45min 80zł
indywidualna terapia ukierunkowana na poprawę dysfunkcji pracy ręki, tak ważnej podczas pisania. W czasie terapii następuje poprawa umiejętności manipulacyjnych, percepcji czuciowej, koordynacji obustronnej kończyn górnych oraz kontroli posturalnej ciała. Praca nad wskazanymi obszarami jest fundamentem rozwoju umiejętności małej motoryki.

Terapia dzieci z wybiórczością pokarmową

 • 45min 80zł
indywidualna terapia mająca na celu zmniejszenie dyskomfortu podczas jedzenia spowodowanego przez zaburzenia sensoryczno – motoryczne. Celem terapii jest poprawa: relacji Dziecka z jedzeniem, przetwarzania sensorycznego, motoryki oralnej oraz wsparcie Rodziców.

Terapia integracji sensorycznej

 • 45min 80zł
indywidualna terapia skierowana na aktualne potrzeby układów sensorycznych danego Dziecka, tak aby poprawić Jego funkcjonowanie. W związku z tym terapia musi być różnicowana pod względem bodźców i ruchów. Podczas terapii używa się licznych sprzętów, urządzeń czy przedmiotów.

Zajęcia grupowe

Zmysłołyki

 • 60min różne opcje
Zmysłołyki – zajęcia grupowe oparte na certyfikowanym programie Smyko-multisensoryka® dopasowane wiekiem dziecka do grupy, dzięki którym:
Rodzice otrzymują informacje jak prosto stymulować rozwój swoich dzieci.
Relacje rodzic – dziecko zostają wzmocnione poprzez aktywnie i wspólnie spędzony czas.
Dziecko otrzymuje odpowiednią dawkę stymulacji wszystkich zmysłów.

Trening Umiejętności Społecznych

 • 5-6 lat 60min 60zł
 • 7-9 lat 80min 70zł
 • 10-12 lat 80min 70zł
Zajęcia grupowe mające na celu nabywanie i ćwiczenie umiejętności społecznych. Dzieci uczą się trudnej dla nich sztuki panowania nad emocjami, współpracy z rówieśnikami oraz dorosłymi, nawiązywania i utrzymywania przyjaźni, czyli umiejętności społecznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania. Jest to okazja, by zrozumieć własne emocje i nauczyć akceptacji siebie.

Warsztaty

Warsztaty dla rodziców/nauczycieli BEZPŁATNE na temat INTEGRACJI SENSORYCZNEJ


  Czym jest Integracja Sensoryczna?
  Wprowadzenie do teorii Integracji Sensorycznej
  Typologia zaburzeń Integracji Sensorycznej
  Możliwe przyczyny zaburzeń Integracji Sensorycznej
  Diagnoza Integracji Sensorycznej
  Objawy zaburzeń Integracji Sensorycznej
  Terapia Integracji Sensorycznej

Spotkania przy kawie
dla Rodziców, Opiekunów i wszystkich zainteresowanych

  Bardzo chcemy i staramy się pomóc Naszym Dzielnym Pacjentom jak i ich Rodziną, dlatego rozpoczęliśmy spotkania przy kawie dla Rodziców! Są to comiesięczne spotkania w miłej atmosferze przy kawie oraz czymś słodkim ☺️ Dodatkowo każde spotkanie ma swój temat przewodni, który zostaje rozwinięty przez obecnego na spotkaniu specjalisty. Rodzice, jak i inni Opiekunowie mają szansę na rozwinięcie tematu oraz wymianę doświadczeń z innymi.

Przewiń na górę
Call Now Button